ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации

 • default color
 • green color
 • cyan color
 • red color

Строителна фирма “ЛАСКОНИ” ЕООД залага на качество, компетентност и професионализъм в своята работа. В дружеството работят над 50 човека с богат опит и квалификация в областта на строителството. Притежаваме голям набор от машини и инструменти, необходими за дейността ни, на водещи европейски производители:

 • мазилкополагаща машина "Турбозол";
 • 7000 кв.м немско фасадно рамково скеле UNI 70;
 • Челен товарач "KOMATSU WH716-1" и др.

Строителна фирма „ЛАСКОНИ” следва политика на качеството по отношение на материалите, решенията и изпълнението, обслужването и контактите с участниците в строителния процес.

Фирмените цели са базирани на идеята за непрекъснато развитие и усъвършенстване в областта на строителството, чрез въвеждане на иновационни строителни решения и технологии.

„ЛАСКОНИ” ЕООД за кратко време спечели заслужено доверие на основните си доставчици поради редовното и в срок издължаване към тях. Качеството, точността при изпълнение, стриктното спазване на пусковите срокове и коректните отношения с останалите участници в строителния процес ни правят желан и търсен партньор на строителния пазар.

Мисията на фирмата ни е да задоволява високите потребителски изисквания за професионално и техническо обслужване, като утвърждава взаимоотношения на доверие и лоялност с партньорите си, създава благоприятни условия за обмяна на идеи и развитие на служителите. Основен приоритет има високото качество на обслужване, което се осъществява с помощта на:

 • професионално квалифицирани работници с дългогодишен опит в строителството;
 • професионални технически консултации;
 • бързина и точност на извършените работи;

Така през годините „ЛАСКОНИ” се открои в сектора на строителството и доказа, че е надежден партньор в работата си с архитекти, инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти.

Строителна Фирма „ЛАСКОНИ” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя към „Камара на Строителите в България” с решение на комисията и протокол 0014/12.01.2008г. с удостоверение

№ I - 000361

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

 

Строителство, ремонти и консултации
гр. София, ул. Бигла 37
тел.: 02 962 80 19, факс: 02 868 80 13
GSM: 0887 894 186
e-mail: laskoni@abv.bg
 • ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации
 • ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации
 • ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации
 • ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации
 • ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации